Sara
Glavin

Systemutveckare med fokus på kundnöjdhet, användarvänlighet och design.

mail

design@saraglavin.se

Utbildning

 • Div. högskolekurser inom Webbutveckling
  Praktiskt lagda webbutvecklingskurser på olika högskolor, främst LTU.
  2020-2022
 • C#.Net utvecklare - AW Academy
  12-veckors intensiv bootcamp inom C#.Net, med inslag av javascript, ux och scrum. 500 kodtimmar totalt.
  2018-2019
 • Textilekonom - Högskolan i Borås
  Företagsekonomisk utbildning med inriktning mot marknad och inköp inom textilbranschen.
  2008-2011

Erfarenheter

 • Systemtvecklare - Registercentrum VGR
  Jag arbetar som utvecklare och konfiguratör av nationella kvalitetsregister. Vi arbetar mycket i SQL och JavaScript. Arbetar även med kommunikation mot kunder och hjälper dem i kravställning samt utveckling av deras register.
  2019-2022
 • Junior C# utvecklare - Academic Work
  Har arbetat med olika webbprojekt samt gett stöd till studenter inom C#.
  2019
 • Assisterande butikschef - MAC Cosmetics
  Butikssäljare, produktspecialist samt periodvis tillförordnad butikschef. Under de perioderna skötte jag schemaläggningen, hade personalansvar för extrapersonal samt den kreativa utvecklingen av personalen.
  2015-2018
 • E-handelsansvarig - D&A Group
  I denna roll ingick det övergripande ansvaret för onlinebutiken både gällande den dagliga driften samt kommunikation mot kunder.
  2013-2014

OM MIG

Jag har inte den typiska systemutvecklarbakgrunden. När jag var yngre älskade jag visserligen vad jag kunde göra med HTML och CSS för att styla mina profiler online. Någonting jag fortfarande gör, och gärna bjuder in JavaScript för att utveckla det ytterligare. Men när det kom till högskoleval föll det sig på en ekonomiutbildning med inriktning mot inköp och marknadsföring och det har tagit mig en väg genom e-handel, sälj och butiksledning för att inse vart jag faktiskt vill.

Mitt val av utbildning föll sig på en intensiv bootcamp i C#.Net (inluderat SQL, webbutveckling och Scrum), då jag kände att jag snabbt ville kastas in i det och börja arbeta hands-on för att förstå och utvecklas. Någonting som passar en snabblärd person som mig som gärna lär genom att göra. Efter utbildningen nöjde jag mig inte heller med den utan vid sidan av arbetet har jag klarat av flertalet kurser inom bland annat webbutveckling, C#, react och kravhantering.

Så med min bakgrund förstår ni nog att jag är en person som tycker om att få hela bilden, som ställer frågor och utmanar för att komma till den bästa lösningen, både för företaget och kunden.

Jag trivs bra i gränslandet mellan front occh back-end, även fast front är vad jag tycker lite extra om. Väger man då in att jag inte bara drivs av kod, utan av kundmöten, att få sitta med i planering och specificering. Att jag relativt enkelt kan förmedla det tekniska, med möjligheter och begränsningar till kund. Då förstår man att jag i framtiden troligtvis kommer kunna titulera mig som full-stackutvecklare eller IT-projektledare.

Mitt mål är att arbeta för att förenkla för andra att kunna göra det de älskar, det de brinner för och ta bort de momenten de inte tycker lika mycket om i sitt arbete.

För mig är det viktigt att ha ett arbete där man arbetar för att vara både en diversifierad och jämlik arbetsplats. Där man satsar på sin personal, på friskvård och på flexibilitet. En arbetsplats där man arbetar efter en bra balans mellan fritid och arbete, där fokus är att skapa en fungerande hybridlösning som får de anställda att växa.

Jag försöker ständigt uppdatera mig om nya trender och strävar efter att utvecklas och bli bättre på det jag gör.